BƯỚC VÀO THẾ GIỚI GIAO DỊCH XÃ HỘI

Truy cập mạng lưới các nhà giao dịch trên toàn cầu của chúng tôi và sao chép các giao dịch hoạt động hiệu quả nhất.

Nhà cung cấp tín hiệu
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ tận hưởng cấu hình mạnh mẽ của giải pháp và phí hiệu suất linh hoạt. Quyền của nhà cung cấp được thiết lập trong bảng quản trị.
CÀI ĐẶT GIỚI HẠN RỦI RO
CÔNG KHAI HOẶC RIÊNG TƯ
DẠNG THIẾT LẬP PHÍ
DỄ DÀNG TẠO HỒ SƠ GIAO DỊCH
QUYỀN TRUY CẬP ĐẦY ĐỦ ĐỂ GIAO DỊCH LINH HOẠT VÀ ĐA
TỰ ĐĂNG KÝ NHƯ NHÀ CUNG CẤP
Người đăng ký
Cổng đăng ký tạo cơ hội cho các nhà giao dịch sao chép các giao dịch từ các nhà cung cấp thành công khác, những người có xếp hạng cao trong mô-đun Xếp hạng & Thống kê.
COPY TRADE NGAY LẬP TỨC
DỄ DÀNG TẠO HỒ SƠ GIAO DỊCH
GIẢM RỦI RO NGUỒN VỐN
NHIỀU LỰA CHỌN ĐĂNG KÝ
NHIỀU PHƯƠNG PHÁP SAO CHÉP
TẤT CẢ CÁC GIẢI PHÁP ĐỘC QUYỀN