TRUY CẬP VÀO CÁC LOẠI CỔ PHIẾU PHỔ BIẾN NHẤT CỦA MỸ

Tận dụng tính thanh khoản của thị trường rộng lớn và các động thái thị trường năng động từ việc lựa chọn Cổ phiếu của chúng tôi.

Đầu tư vào cổ phiếu của một số công ty lớn nhất ở Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ lớn nhất thế giới. Tận dụng tính thanh khoản của thị trường và các động thái thị trường năng động với lựa chọn Cổ phiếu chính của Hoa Kỳ

Mã giao dịchMô tảMin/Max. Buôn bánChữ số thập phânKích thước hợp đồngMức kí quỹ%Phiên giao dịch
3M
3M
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
ADIDAS
Adidas
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
ADOBE
Adobe
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AE
Americal Express
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AIG
American International Group
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
ALIBABA
Alibaba Group Holding Ltd
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AMAZON
Amazon.com Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AMD
AMD
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AMERICAMOV
América Móvil
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AmericanAir
AmericanAir
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AON
AON
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
Apple
Apple Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AT&T
AT&T Communications Inc.
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
AZUL
Azul S.A.
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
BAC
Bank of America
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
BAYER
Bayer
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
BERKSHIRE.H
Berkshire Hathaway
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
BOEING
Boeing Co
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
BOOKING
Booking
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
CAMPBELL
Campbell Soup Company
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
CAT
CAT
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
CEMEX
Cemex
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
CHEVRON
Chevron
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
CISCO
Cisco System
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
CITIGROUP
Citigroup Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
CME
CME Group
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
COCA-COLA
Coca-Cola Co
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
DAIMLER
Daimler
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
DISNEY
Disney
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
DOCUSIGN
DocuSign
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
DROPBOX
Dropbox
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
EBAY
eBay Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
EXXON
Exxon
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
FACEBOOK
Facebook Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
FEDEX
Fedex
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
FERRARI
Ferrari
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
FORD
Ford
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
GM
General Motors
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
GOLDMANS
Goldman Sachs Group Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
GOOGLE
Alphabet Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
HP
HP Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
HYATT
Hyatt Hotels Corporation
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
IBM
IBM
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
INTEL
Intel Corp
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
JOHNSON
Johnson & Johnson
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
JPMORGAN
JP Morgan Chase Co
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
KIMBERLY
Kimberly-Clark Corporation
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
MARRIOTT
Marriott International
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
MASTERCARD
Mastercard
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
MCDONALDS
McDonalds
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
MICROSOFT
Microsoft Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
NETFLIX
Netflix
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
NIKE
Nike
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
NVIDIA
Nvidia
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
ORACLE
Oracle
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
PAYPAL
PayPal Holdings, Inc.
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
PEPSI
Pepsi
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
PFIZER
Pfizer
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
QUALCOMM
Qualcomm
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
SIEMENS
Siemens
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
SONY
Sony Corporation
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
STARBUCKS
Starbucks
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
TESLA
Tesla Motors Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
TWITTER
Twitter Inc
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
UBER
Uber
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
UPS
United Parcel Service
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
VISA
Visa Inc. (Visa)
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch
VOLKSWAGEN
Wolkswagen
0.01/10 21005%
Xem giờ giao dịch
WALMART
Walmart
0.01/1021005%
Xem giờ giao dịch

PHÍ CHÊNH LỆCH THẤP VÀ NHANH CHÓNG

Là chuyên gia trong lĩnh vực phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức, với khả năng liên kết tất cả loại tài sản