CDG cung cấp đòn bẩy giao dịch linh hoạt

CDG Global cung cấp chính sách đòn bẩy linh hoạt, cho phép bạn tận dụng tối đa khả năng thanh khoản của chúng tôi.

Chúng tôi đã thiết lập chính sách đòn bẩy áp dụng cho tất cả các nhà giao dịch

Vui lòng xem lại các hướng dẫn dưới đây trước khi giao dịch.

Vốn chủ sở hữu tài khoản (USD) / LoạiFXChỉ số CFDnăng lượngTiền điện tửHàng hóaVàngBạc
< $5001:10001:1001:1001:201:1001:1001:50
$100,000+1:1001:1001:1001:201:1001:1001:50
$50,000 – $100,0001:2001:1001:1001:201:1001:1001:50
$500 – $50,0001:5001:1001:1001:201:1001:1001:50

Đòn bẩy được điều chỉnh dựa trên vốn chủ sở hữu hoặc mô hình giao dịch theo thời gian thực của tài khoản, nếu giá trị ròng của khách hàng không khớp với đòn bẩy, thì CDG Global có quyền điều chỉnh đòn bẩy của khách hàng đến một phạm vi cụ thể mà không cần thông báo trước.

Tài khoản Vốn chủ sở hữu theo thời gian thực <$ 500 USD: Khách hàng sẽ nhận được đòn bẩy 1: 1000 trên hầu hết các công cụ FX, 1: 100 trên Kim loại & Chỉ số & Năng lượng CFD và 1:20 trên các sản phẩm Tiền điện tử / Cổ phiếu.

Tài khoản Vốn chủ sở hữu theo thời gian thực $ 500 - $ 50.000: Khách hàng sẽ nhận được đòn bẩy 1: 500 trên hầu hết các công cụ FX, 1: 100 trên Kim loại & Chỉ số & Năng lượng CFD và 1:20 trên các sản phẩm Tiền điện tử / Cổ phiếu.

Tài khoản Vốn chủ sở hữu theo thời gian thực 50.000 đô la - 100.000 đô la: Khách hàng sẽ nhận được đòn bẩy 1: 200 trên hầu hết các công cụ FX, 1: 100 trên Kim loại & Chỉ số & Năng lượng CFD và 1:20 trên các sản phẩm Tiền điện tử / Cổ phiếu.

Tài khoản Vốn chủ sở hữu theo thời gian thực> 100.000 đô la trở lên: Khách hàng sẽ nhận được đòn bẩy 1: 100 trên hầu hết các công cụ FX, 1: 100 trên Kim loại & Chỉ số & Năng lượng CFD và 1:20 trên các sản phẩm Tiền điện tử / Cổ phiếu.

Yêu cầu ký quỹ động: Chúng tôi áp dụng yêu cầu ký quỹ động cho các công cụ FX. Nếu bạn có vị thế mở của cùng một công cụ cho hơn 10 lô, đòn bẩy của công cụ này sẽ giảm xuống 200 đối với các giao dịch mới tiếp theo; và nếu vị thế mở của công cụ này tăng lên 20 lô, đòn bẩy của công cụ này sẽ giảm xuống 1: 100 đối với bất kỳ giao dịch mới nào.

Ví dụ: giả sử đòn bẩy tài khoản là 1: 500, khách hàng giao dịch 10 lô USDJPY, số tiền ký quỹ yêu cầu sẽ là 100000/500 * 10 = 2000 USD và bây giờ nếu khách hàng tiếp tục giao dịch thêm USDJPY thì số tiền ký quỹ cần thiết cho 10 lô tiếp theo sẽ là 100000/200 * 10 = 5000 USD và nếu khách hàng cố gắng đặt thêm 1 lô giao dịch, số tiền ký quỹ yêu cầu sẽ là 100000/100 * 1 = 1000 USD.

PHÍ CHÊNH LỆCH THẤP VÀ NHANH CHÓNG

Là chuyên gia trong lĩnh vực phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức, với khả năng liên kết tất cả loại tài sản