GIAO DỊCH CFD DẦU BRENT CỦA ANH & MỸ, DẦU THÔ & KHÍ GAS TỰ NHIÊN

Các sản phẩm năng lượng vẫn là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu. Tận dụng lợi thế từ sự biến động của thị trường năng lượng cũng như tận hưởng đầy đủ lợi ích của đòn bẩy cao hơn và quy mô hợp đồng linh hoạt hơn.

Chúng tôi đã hợp tác với các nhà cung cấp thanh khoản tốt nhất cho từng công cụ để đảm bảo trải nghiệm giao dịch và chất lượng khớp lệnh tốt nhất.

Tận dụng lợi thế các điều khoản giao dịch cạnh tranh tuyệt vời của chúng tôi về dầu và khí tự nhiên.

Mã giao dịchMô tảMin/Max. Buôn bánChữ số thập phânKích thước hợp đồngMức kí quỹ%Phiên giao dịch
NGxx
Natural Gas Futures
0.01/304100001%
Xem giờ giao dịch
UKOIL
Brent Crude Oil Cash
0.01/30310002%
Xem giờ giao dịch
UKOILxx
Brent Crude Oil Futures
0.01/30310001%
Xem giờ giao dịch
USOIL
WTI Crude Oil Cash
0.01/30310002%
Xem giờ giao dịch
USOILxx
WTI Crude Oil Futures
0.01/30310001%
Xem giờ giao dịch

Là chuyên gia trong lĩnh vực phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức, với khả năng liên kết tất cả loại tài sản

PHÍ CHÊNH LỆCH THẤP VÀ NHANH CHÓNG