1. Trở thành một thành viên tại CDG
2. Đăng ký để tham gia chương trình
3.Nhận 30% bonus có thể giao dịch
4. Giao dịch
5. Nhận tiền bonus hoàn lại

Đăng ký ngay

Giao dịch nhiều hơn, tiền hoàn lại nhiều hơn

  I’m not a robot: captcha

  Điều khoản và điều kiện

  More Less

  Tiền thưởng giao dịch 30% có thể rút (Support floating bonus) được mở cho tất cả các Khách hàng mới và hiện tại có tài khoản giao dịch trực tiếp tại CDG Global Limited (sau đây gọi là ‘CDG’). Sau khi chọn tham gia chương trình khuyến mãi Tiền thưởng Giao dịch 30% có thể rút , CDG sẽ gửi 30% tín dụng vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, tuân theo các điều khoản và điều kiện bên dưới. Ưu đãi này bắt đầu vào ngày 9 tháng 5 năm 2021 và có giá trị cho đến khi có thông báo mới.

  1. Ưu đãi này đủ điều kiện cho tất cả các Khách hàng hiện tại và mới của CDG gửi tiền vào tài khoản giao dịch của họ.

  2. CDG sẽ cung cấp Tiền thưởng 30% (sau đây gọi là 'Ưu đãi') cho tất cả các khoản tiền gửi mới. Ưu đãi tuân theo các điều khoản và điều kiện được đề cập ở đây và tất cả các điều khoản và điều kiện hiện có khác của CDG Global

  3. Khoản tiền gửi tối thiểu để đăng ký Ưu đãi là 500 USD. Tiền thưởng tối đa có thể nhận được qua Ưu đãi được giới hạn ở mức 10.000 USD. Sau khi tài khoản nhận được 10.000 USD tín dụng thưởng, bất kỳ khoản tiền gửi bổ sung nào sẽ không làm tăng số tiền thưởng

  4 Bất kỳ số tiền Thưởng nào đã nhận và / hoặc bị xóa đều được tính vào số tiền Tín dụng tích lũy tối đa.

  5 Tiền thưởng tín dụng có thể rút được. Mỗi lô tiêu chuẩn được giao dịch sẽ dẫn đến tiền thưởng tín dụng được chuyển từ Tín dụng sang Số dư trong tài khoản MT4 của bạn.

  6 Mỗi lô tiêu chuẩn được giao dịch, khoản hoàn trả tiền mặt $ 3,00 sẽ được chuyển từ phần Tín dụng sang phần Số dư tùy theo quy mô hợp đồng. Do đó, bạn có thể nhận được ít hơn $ 3,00 cho các cặp có kích thước hợp đồng nhỏ hơn như JPY và hơn $ 3,00 cho các cặp chf

  7 Khuyến mãi Hoàn tiền này KHÔNG áp dụng cho các cặp ngoại hối Forex Exotic (để biết danh sách đầy đủ các cặp ngoại hối, hãy tham khảo tại tài khoản CDG Global MT4)

  8 Mỗi lần rút tiền được thực hiện sẽ dẫn đến việc loại bỏ tất cả các khoản tiền thưởng tín dụng còn lại trong tài khoản.

  9 Chỉ những khách hàng đã hoàn thành thủ tục xác minh KYC của họ mới đủ điều kiện nhận Ưu đãi

  10 . Khách hàng được yêu cầu tự đăng ký bằng một trong các phương pháp sau sau khi họ đã gửi tiền vào tài khoản giao dịch MetaTrader của mình:

  a. Gửi email tới cs@cdgglobalfx.com

  b. Liên hệ với người quản lý tài khoản / IB tương ứng của họ.

  c. Đăng ký thông qua trang web chính thức của CDG trang chương trình Buck Back Bonus.

  11 . Khách hàng PHẢI chuyển tiền vào tài khoản giao dịch trước khi đăng ký ưu đãi này. Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản giao dịch trong vòng một ngày làm việc.

  12 . CDG Global có quyền từ chối Ưu đãi này cho những khách hàng mở vị thế giao dịch trước khi Tiền thưởng được ghi có và / hoặc vốn chủ sở hữu tài khoản nhỏ hơn 50% số tiền ký quỹ

  13 . Ưu đãi này được giới hạn cho một (1) tài khoản cho mỗi Khách hàng và chỉ cho mỗi địa chỉ IP, bất kể số lượng tài khoản do khách hàng nắm giữ.

  14. PAMM / MAM / Social Trading không được hưởng Ưu đãi này

  15. Đòn bẩy tối đa được cung cấp với Ưu đãi này là 1: 500. Nếu đòn bẩy tài khoản giao dịch tham gia của bạn lớn hơn 1: 500, bạn PHẢI đồng ý rằng đòn bẩy tài khoản của bạn sẽ giảm xuống 1: 500 để được hưởng Ưu đãi này. CDG Global không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do việc giảm tỷ lệ đòn bẩy.

  16. Khi Vốn chủ sở hữu tương đương với 10% tín dụng, phần thưởng còn lại sẽ bị thu hồi để tránh số dư âm trong tài khoản của bạn.

  17. Mức stop out cho tài khoản tham gia chương trình này là 50%.

  18 . Bất kỳ khoản rút tiền nào được thực hiện từ tài khoản của Khách hàng sẽ dẫn đến khoản tín dụng tiền thưởng bị LOẠI BỎ HOÀN TOÀN

  19. Không cho phép chuyển MT4 nội bộ sang ví / MT4 từ tài khoản giao dịch tham gia. Nếu chuyển khoản nội bộ được thực hiện, khoản tín dụng thưởng sẽ bị LOẠI BỎ HOÀN TOÀN.

  20 . CDG Global sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải chịu do việc loại bỏ Ưu đãi mà Khách hàng nhận được do chuyển tiền nội bộ và / hoặc rút tiền.

  21. Ưu đãi này không được kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác mà CDG Global có thể cung cấp. Nếu tài khoản giao dịch của Khách hàng đã có Tiền thưởng hiện có, họ phải đồng ý rằng Tiền thưởng trước đó (bao gồm Tiền thưởng không giới hạn) sẽ bị xóa trước khi Ưu đãi mới này được áp dụng.

  22. Nếu CDG Global nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng có nhiều tài khoản theo Ưu đãi này, CDG Global có quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình và không cần được sự đồng ý của Khách hàng, xóa Ưu đãi khỏi (các) Tài khoản giao dịch của Khách hàng với hiệu quả tức thì.

  23. Nếu CDG Global nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng đã lạm dụng và / hoặc thao túng các Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi này bằng cách bảo vệ các vị trí của mình trong nội bộ hoặc bên ngoài và / hoặc hành động không có thiện chí, CDG Global có quyền, tại có toàn quyền quyết định và không có sự đồng ý của Khách hàng, để xóa Ưu đãi khỏi tài khoản giao dịch tham gia và tiền thắng cược của anh ta có hiệu lực ngay lập tức.

  24. Trong mọi trường hợp, CDG Global sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ Ưu đãi, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với (các) đơn hàng bị đóng bằng Stop Out. Điều này bao gồm việc loại bỏ 30% tiền thưởng do vi phạm các điều khoản và điều kiện nêu ở đây.

  Tặng IPhone 12

  Tất cả khách hàng mới và hiện tại đều đủ điều kiện nhận iPhone 12 Pro tùy chọn. Các điều khoản và điều kiện như bên dưới

  1. Số tiền nạp tối thiểu để nhận được iPhone 12 Pro là 10.000 USD.

  2. Khách hàng phải gửi email tới cs@cdgglobalfx.com nếu họ muốn đăng ký khuyến mãi này đồng thời với Phần thưởng Hoàn tiền hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản / IB / MIB của bạn để biết thêm thông tin.

  3. Khách hàng sẽ nhận được một chiếc iPhone 12 Pro 128GB tùy thuộc vào màu sắc sẵn có.

  4. Khách hàng sẽ tự động nhận được iPhone 12 Pro khi họ đạt được 600 lô giao dịch tiêu chuẩn khi đăng ký ưu đãi này.

  5. Không giới hạn thời gian khách hàng trúng 600 con lô chuẩn.

  6. Chỉ những giao dịch mở hơn 3 phút mới được tính cho khuyến mãi này

  7. Giao dịch từ các cặp ngoại hối Ngoại hối Exotic được LOẠI TRỪ cho khuyến mãi này.

  8. Khách hàng được phép gửi lại nếu khoản tiền gửi ban đầu $ 10.000 của họ không đạt được 600 lô tiêu chuẩn.

  9. Tặng phẩm này CHỈ đủ điều kiện để kết hợp với Chương trình Tiền thưởng Hoàn tiền.