Phân tích kỹ thuật
Phòng tin tức của chúng tôi là nguồn truy cập của bạn cho tất cả tin tức thị trường, phân tích, mẹo giao dịch và nhiều bài báo khác nhau được thiết kế để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch đầy đủ thông tin và hiểu biết.
danh mục đã chọn
Phân tích kỹ thuật
20.10.2020
BREXIT: BORRIS JOHNSON WARNS PREPARED WITH “NO DEAL”, EUROPEAN UN...
Last week, the Prime Minister of the United Kingdom, Borris johnson issued the latest statement rega...
Đọc thêm
07.10.2020
THE LATEST ANNOUNCEMENT OF TRUMP WILL PUT US DOLLAR AT RISK
President D.Trump abruptly cancels negotiations to discuss the latest stimulus plan into the US econ...
Đọc thêm
30.09.2020
EURO AND GBP CURRENTLY DECREASED WHILE USD POSITIVE AFTER TRUMP-BIDEN DEBATE
The European Euro recorded a slight drop of 0.3% since the market opened today. The EUR / USD pair p...
Đọc thêm